Japan Menu  

Search toandfromtheairport.com 
Akita Kushiro Sado Island   Select the region you want to check the airport in the map below, and obtain how to arrive to the airport and detailed information of transport (cars, bus, train,..)
Hokkaido Tokyo Area Chubu Osaka & Kinki Region Shikoku Chugoku Region Kyushu Region Okinawa Islands Tohoku Region Pacific Menu
Aomori Matsumoto Sapporo
Asahikawa Matsuyama Sendai
Chitose Memanbetsu Shonai
Fukuoka Miyako Takamatsu
Hagi-Iwami Miyazaki Tokushima
Hakodate Nagasaki Tokyo
Haneda Nagoya Tottori
Hiroshima Naha Ube
Ishigaki Narita Wakkanai
Itami New Chitose Yakushima
Iwami Niigata Yamagata
Izumo Noto Yamaguchi-Ube
Kagoshima Oita Yonago
Kansai Okadama Yonaguni
Kerama Okayama
Kitakyushu Oki
Kobe Okinawa (Naha)
Kochi Osaka
Komatsu Rishiri
Kumamoto Ryotsu

Last Update 23Dec09   To and from the Airport (T&FA)    2009